تبلیغات
سائلین - رنج نامه حضرت ام البنین علیها سلام

رنج نامه حضرت ام البنین علیها سلام

بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان سلام
امیدوارم حالتون خوب باشه .
وفات حضرت ام البنین رو تسلیت میگم .به همین مناسبت یک مثنوی زیبا از تراب خدمت حضرتشان پیش کش میکنیم . به امید آنکه مورد عنایت ایشان و فرزند برومندشان قرار گیرد . برای خواندن شعر به ادامه مطلب بروید .
مادر عباس(رنج نامه حضرت ام البنین سلام الله علیها)

من همسرمظلوم عالم حیدرهست    

        نامادری نه.بهرزینب مادرهستم

من  مادر شیران  غران  دلاور    

         من مادر عبداله وعثمان وجعفر

من مادر سقای   دشت نینوایم      

    من مادر شیر دلیر کربلایم

من مادر صاحب عَلَم بحر وفایم     

     من مادر شاهنشه جود وسخایم

من مادر مردی پر ازاحساس هستم  

     ام البنینم مادر عباس هستم

دست قضا دست علی راداد دستم    

   دست علی دردست وازغیرش گسستم

بودم کنارش سالهادرشادی وغم        

           لبخندبرلب داشت ودرسینه ماتم

ازبی وفائیهای امت خون دل خورد      

         ازداغ زهرایش هزاران بار او مرد

گرچه ندیدم دست اوازکینه بستند     

            اماخودم دیدم که فرقش راشکستند

آمدبسوی خانه خون آلود اما            

           درچهره ی اوموج میزد شوق زهرا

انگار اوبرآرزوی خود رسیده         

            انگاربوی فاطمه سویش وزیده

بعداز علی موج بلابودو حسن بود       

         کوهی پراز رنج وجفا بود و حسن بود

یک روز دیدم مرغ حق بی بال وپرشد  

        نوشیدزهرکینه وخونین جگرشد

بعدازحسن کرب وبلا بود و حسین بود     

      طوفان بغض وکینه ها بود و حسین بود

اورفت سوی کربلا باکاروانش           

        باخواهران وکودکان ویاورانش

گفتم به فرزندان خود ای شیرمردان      

       بایدسرافرازم کنید این گوی ومیدان

پروانهِ شمعِ وجودِ یار باشید          

             جان برکفان حضرت دلدار باشید

گرچه یکایک بهر مادر نورعینید         

      نوبت به نوبت پیش مرگان حسینید

دلشوره دارم زین به بعدهرروز وهرشب  

    دراین سفرجان شما وجان زینب

حتی شده صدبارهم صدچاک گردید       

    غلطان میان موج خون وخاک گردید

حتی شده سرهافتدبرخاک صحرا    

          بایدسرافرازم نمائید نزد زهرا

عباس من درکاروان صاحب عَلَم بود      

   هم پاسبان هم ساقی اهل حرم بود

می رفت اوباکاروان ودور می شد    

       چشمان من درهجراو بی نور میشد

چندی گذشت ونور ماهش راندیدم    

        ازهجراوپژمردم وکم کم خمیدم

تاآنکه روزی یک خبر درشهرپیچید   

      ارض وسما زیروزبر شد عرش لرزید

آمدخبردر کربلا طوفان به پاشد       

        سرهای آل مصطفی ازتن جدا شد

آمدخبر شیران حماسه آفریدند        

         گلهای من درخون پاک خودطپیدند

آمدخبرعباس من بردوش مشکش    

        پیمودراه آب ودریا برد رشکش

لب تشنه بود اما نخوردازآب هیهات    

     درخیمه گه چشم انتظار ارباب هیهات

سوغات اوازعلقمه مشکی پراز آب      

   تاکه رساندبرلب طفلان بی تاب

سوی حرم می رفت وره رابازمیکرد     

  باذکر تکبیر رسا آواز میکرد

بارید ازهرسو بسویش نیزه وتیر          

   برق نگاهش بود وصدهابرق شمشیر

آمدخبردستان عباسم بریدند          

         شدتیر باران مشک آبش رادریدند

افتادباصورت بروی خاک صحرا     

      آمدبه استقبال اوازعرش زهرا

آغوش خودرابهر اوبگشودزهرا      

       آنجا برایش مادری بنمود زهرا

آن لحظه گربودم کنارپیکراو           

     بر روی دامن می نهادم من سراو

می گفتمش روح وروان آرام جانم   

      شیرم حلالت ای علمدار جوانم

گرچه توصدچاکی میان خاک صحرا   

    اماسرافرازم نمودی پیش زهرا

آمدبه بالینش حسین بابی قراری       

    قامت خمیده ازدو دیده اشک جاری

گفتا به اوسقای من بی آب و دستی     

    برخیز وبنگرازغمت پشتم شکستی

اکنون مراام البنین دیگرنگوئید   
 شیران غران مرا  گِردَم   نجوئید

تراب

موضوع: مدح و مرثیه،
برچسب ها: حضرت ام البنین سلام الله علها، حضرت عباس علیه السلام، نوحه، مرثیه، شعر جدید سینه زنی، سبک جدید سینه زنی، روضه، هیئت، شعر سینه زنی حضرت ام البنین، آب، مشک، عطش، سقا، کربلا، اهل بیت، روضه ائمه سلام الله علیهم، روضه عباس، شعر مادر عباس، شعر سینه زنی وفات حضرت ام البنین، علقمه، شمر، بستن آّب، تاریخ کربلا،
[ سه شنبه 3 اردیبهشت 1392 ] [ 10:26 ب.ظ ] [ محفل سائلین ]